Finansagenter for forbrukslån – dette bør du se etter

Det er flere fordeler ved å bruke en finansagent når du skal finne rett forbrukslån. Forskjellen mellom selskapene kan imidlertid være store. Her er tre viktige faktorer du bør se etter når du skal velge agent.

Antallet tilbud de innhenter

Antallet tilbud på forbrukslån en finansagent henter inn er den mest avgjørende faktoren. Å bruke en agent som for eksempel samarbeider med to-tre banker er meningsløst. I slike tilfeller kan du like gjerne sende inn søknadene til de to-tre bankene selv.

Gode agentselskap innhenter tilbud fra minst 10 banker. De beste på dette området samarbeider med opp til 17 finansieringsselskap i følge forbrukslånformidleren forbrukslån.no/låne-penger. Med 17 mulige tilbud kan dekningen klassifiseres som å være meget god. Antallet spesialbanker som fokuserer på forbrukerfinansiering er nemlig kun omtrent 35.

Hvilke banker agenten representerer

Vår vurdering er at bankene agenten representerer bør til sammen gi et bredt spekter av aktuelle lånetilbud. Lånestørrelsene hos de fleste bankene bør være fra omtrent 20 000 til 500 000. Det bør være banker med tilbud om avdragsfrie måneder, muligheter for medlåntaker, og tilbud om låneforsikring.

I tillegg bør det være banker med i samarbeidet som tilbyr såkalte brukskreditter. Dette er fleksible lån der du kun betaler renter for den delen av lånerammen du faktisk bruker eller disponerer.

Hegnar.no: Tar grep om forbrukslån.

Hvilken service yter agenten

Det tredje viktige punktet er om finansagenten har et veldrevet kundesenter. Noen agentselskap er strengt tatt kun internettselskap som videresender søknader, og således kun et mellomledd. En god finansagent har egne erfarne kundebehandlere. I tillegg til å innhente tilbud raskt og effektivt, bør de kunne svare på spørsmål som søkeren eventuelt lurer på.

De beste agent selskapene har kundesentre som kan nås enkelt, og med nok ansatte til at du ikke kaster bort tid på å bruke tjenestene deres.

Kort om selskapenes inntekter

Mange lurer på hvordan finansagenter tjener på tjenestene sine. I henhold til norsk lovgivning har de ikke anledning til å kreve betaling fra deg for den hjelpen du får. Dette gjelder alt, fra innhenting av tilbud på forbrukslån, til eventuell rådgivning underveis. Agentene får i stedet betalt fra hver enkelt bank de samarbeider med.

Provisjon fra bankene betyr ikke at de pusher spesifikke banker mer enn andre, alt ettersom hvem som betaler de best. Det ville du som søker oppdaget umiddelbart. Du mottar nemlig alle lånetilbud, og ser enkelt selv hvilket tilbud som er best.

Hva du bør kunne forvente

Når det kommer til bruk av finansagenter er det noen nøkkeltall du bør kunne forvente som kunde. Merk deg at det ikke er noe godt poeng å bruke samtlige på samme tid. Det er et visst overlapp mellom bankene de samarbeider med, og det kan bli surr og rot om samme bank mottar flere søknader fra samme person.

Den beste løsningen er å velge en finansagent, og så eventuelt søke direkte til aktuelle banker som agenten ikke representerer.

Kort forklart så bør du kunne forvente følgende når du bruker en lånemegler:

1. At de samarbeider med minst 15 forskjellige långivere.
2. Du kan motta tilbud om både refinansieringslån og lån uten sikkerhet
3. De gir deg personlig oppfølging av søknaden, men rask tilbakemelding.
4. Lånemegleren samarbeider direkte med bankene, uten å opptre som et tredjepartselskap. Ønsker du å sammenligne både banker og lånemeglere kan du besøke forbrukslån.no.
5. Bruk kun lånemeglere som har konsesjon fra Finanstilsynet. Megleren bør opplyse om dette på sin egen forside.

Slik finner du det billigste refinansiering

Med såpass mange tilbud på markedet kan det være vanskelig å finne det billigste refinansieringslånet. Vi er her for å hjelpe med dette, og har laget en oversikt over hvordan du kan finne frem til de beste låneavtalene for refinansiering.

Refinansiering enkelt forklart

Å refinansiere betyr at du tar opp et nytt lån for å nedbetale et eller flere andre lån. Dette er en metode for å nedbetale dyre lån umiddelbart og få bedre vilkår knyttet til lånet. Du kan refinansiere alle typer lån, både med og uten sikkerhet. Når det kommer til refiansieringslån er dette et lån uten sikkerhet, og kan kun brukes til å refinansiere andre lån uten sikkerhet.

Gode grunner til å refinansiere gjeld

Formålet med refinansiering er å få bedre avtaler knyttet til lånet. Dette er også en av flere grunner til å søke om å refinansiere. Andre gode grunner er:

 • Du kan spare penger
 • Du får en bedre oversikt over gjelden
 • Banken kan kun tilby lånetilbud som er bedre enn dagens avtale
 • Du kan få bedre vilkår knyttet til renter og gebyrer
 • Muligheter for å nedbetale lånet raskere med kortere nedbetalingstid
 • En ny økonomisk start og motivasjon til å bli gjeldsfri

Lån som kan refinansieres med refinansieringslån

Du kan refinansiere alle typer lån uten sikkerhet, og i noen tilfeller billån, med et refinansieringslån. Lån som er mest aktuelle å refinansiere er:

 1. Kredittkort: Kredittkort har gjerne en høyere rente, noe som gjør det dyrt å nedbetale. Har du i tillegg flere kreditter tar det lang tid og det blir dyrt. Med et refinansieringslån kan du få samlet alle dine kreditter i ett større lån med bedre vilkår. Hvis du ønsker å beholde ett av kredittkortene kan det være en fordel å ikke refinansiere dette kortet. Når du refinansierer vil bankene avslutte kredittavtalen automatisk, slik refinansieringen skal bli hensiktsmessig. Enkelte banker vil derimot kun justere kredittrammen til det laveste beløpet. Dette er verdt å sjekke ut før du søker refinansiering av alle kreditter.
 2. Smålån: Smålån er mindre lån med høye renter, gjerne over 100 %. Enten du har ett eller flere slike lån vil refinansiering være et godt alternativ. Du kan samle alle disse lånene i et refinansieringslån som gir deg bedre renter, færre gebyrer og potensiell raskere nedbetalingstid. Dette sparer deg for en del penger i utgifter til renter og gebyrer.
 3. Forbrukslån: Det finnes to grunner til å refinansiere forbrukslån. En, du har et eldre lån med dårlige vilkår. Eller to, du har flere forbrukslån. Med refinansiering er målet å få bedre vilkår, og bankene kan ikke tilby en låneavtale som er dårligere enn den avtalen du har i dag. Så har du ett lån og søker refinansiering kan du oppleve å få bedre vilkår eller du kan få avslag. Får du avslag vet du at du allerede har gode vilkår. Har du flere lån kan det lønne seg å samle disse i ett større lån. Det gir deg færre utgifter og bedre oversikt over gjelden.

Søknad om refinansieringslån

Når du skal søke om refinansieringslån kan du gjøre dette på tre forskjellige måter, i nettbanken, gjennom en låneportal eller hos en lånemegler.

I nettbanken

Hvis din daglige bank tilbyr refinansiering kan du søke om refinansieringslån i nettbanken. Dette alternativet finner du under lån i nettbanken. Når du søker om lån i nettbanken søker du kun på ett lån, og du kan få svar innen rimelig tid. Hvis din daglig bank ikke kan tilby refinansieringslån kan du søke hos en annen bank.

Låneportal

En låneportal er enkelt forklart en oversikt over ulike lånetilbud og link til deres søknadsskjema. Her får du en oversikt over alle lån til refinansiering som passer dine kriterier knyttet til lånebeløp, nedbetalingstid og din alder. Finner du et tilbud som passer ditt behov og din økonomi kan du gå direkte til søknadsskjema fra portalen.

Lånemegler

Hos en lånemegler kan du søke om refinansieringslån hos flere aktører samtidig. Du fyller inn et søknadsskjema om refinansiering som megleren så sender videre. Dette er en enkel måte å søke hos flere banker. Og fordelene er flere. Du sparer tid, øker sannsynligheten for å få innvilget lån og kan enkelt sammenligne ulike tilbud. Søker du gjennom en lånemegler tar det normalt opp til 24 timer å få svar på lånesøknaden fra alle bankene.

Sammenligne refinansieringslån

For å finne det billigste lånetilbudet må du sammenligne. Du kan sammenligne hos en låneportal før du søker om lån. Eller du kan sammenligne faktiske lånetilbud etter at søknaden er innvilget. Husk at låneportaler kun viser et estimert beløp, og det er ikke før du har fått et lånetilbud du kan vite sikkert hva lånet koster.

Når du skal sammenligne lånetilbud er det viktig å holde et øye på renter, gebyrer, nedbetalingstid og de totale lånekostnadene.

Nedbetalingstid

Dette kan du sammenligne før du søker om lån ved å bruke en lånekalkulator. Når du søker om refinansieringslån kan du nedbetale lånet på maksimalt 15 år. Det er likevel anbefalt å unngå mer enn fem års nedbetaling. Dette på grunn av kostnader som renter og gebyrer. Ved å bruke en kalkulator kan du se hvor mye de månedlige og totale kostnadene blir. Sørg for at du vet sånn cirka hva lånet vil koste og at du kan betale det før du søker om ønsket nedbetalingstid.

Renter

Når det kommer til renter på lånetilbud snakker vi om den nominelle og effektive renten. Forskjellen mellom de to satsene er hva som er inkludert. Den nominelle renten viser kun hva du betaler i renter. Dette er hva banken tar betalt for å låne ut penger. Og den effektive renten viser de faktiske kostnadene, altså renter og gebyrer. Mange henger seg opp i den effektive renten når de sammenligner lånetilbud, men det er viktig å se på begge. Ved å trekke den nominelle renten fra den effektive ser du hvor stor andel gebyrene utgjør.

Gebyrer

Når det kommer til søknad om lån til refinansiering vil du møte på minst to gebyrer, etableringsgebyr og termingebyr. Et etableringsgebyr er det du betaler når du inngår en låneavtale med banken. Hvor mye du må betale avhenger av lånebeløp og bankens satser, men de ligger i gjennomsnitt på 500 til 1 000 kroner. Dette gebyret trekkes fra lånebeløpet og er ikke noe du må betale inn. Termingebyr er et månedlig gebyr som legges på din månedlige faktura. Satsen på dette gebyret varierer fra 29 til 59 kroner.

Totale lånebeløpet

Hvor mye du må betale tilbake avhenger av hvor mye du ønsker å refinansiere, hvor høye renter og gebyrer du må betale, og hvor lang nedbetalingstiden er. Når du søker om refinansiering må du oppgi ønsket nedbetalingstid, og vil som oftest få innvilget ønsket nedbetalingstid. Så det viktigste du kan sammenligne er det totale beløpet for lånet. Her vil rentesatser og antall gebyrer ha mye å si for hvor rimelig et lånetilbud blir.

Hvem kan få innvilget refinansieringslån?

For å få innvilget lån til refinansiering må du

 • Være minst 18 år. Enkelte banker har en aldersgrense på 20 til 25 år for lån uten sikkerhet, slik som refinansieringslån.
 • Ha en årlig inntekt som møter inntektskravet til banken. Du må også ha en inntekt som kan betjene lånet over tid og tåle renteøkning.
 • Være bosatt i Norge og ha vært det de siste tre årene.
 • Være registrert i Folkeregisteret. Er du ikke registrert kan du få lånet godkjent om du har arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene.
 • Ikke ha noen betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker.

Finn den billigste avtalen om refinansiering

For å finne det billigste refinansieringslånet er det lønnsomt å søke hos flere banker og sammenligne tilbudene. Når du har faktiske tilbud vet du hvor mye hvert lån vil koste, og kan sammenligne utgiftene. Det billigste lånet er det som har de laveste totale kostnadene, ikke den laveste månedlige kostnaden. For å få de laveste kostnadene må du ha en kort nedbetalingstid og gode vilkår knyttet til renter og gebyrer.