10 tips for å finne beste forbrukslån i Norge

Forbrukslån har de siste årene økt massivt i popularitet og det er det mange årsaker til. Noe av årsaken til at disse lånene er populære handler om den økte markedsføringen. Det er i tillegg enkelt å søke om forbrukslån, da søknadene ligger lett tilgjengelig på nett.

I denne artikkelen vil vi forklare deg hva det er viktig at du vet for å finne frem til det beste lånetilbudet som passer deg. Vi vil også forklare hva et forbrukslån er og hva det er viktig å tenke over med et forbrukslån.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån som tilbys av bankene og som ikke krever noen form for sikkerhet for lånet. Dette betyr at du som lånekunde ikke behøver å eie egen bolig eller annet for å søke om lån. I tillegg står du som lånekunde mer fritt til å selv bestemme hva du ønsker å bruke pengene på. Dette gir økt rom for økonomisk frihet, enn for eksempel et boliglån. Et slikt type lån forventes det at du skal kjøpe bolig. Med et forbrukslån stiller ikke banken krav til deg om hva du skal benytte pengene til.

De som søker om forbrukslån bruker som oftest forbrukslånet til:

 • Betaling av store, uforutsette utgifter
 • Reise eller ferier
 • Oppussing av primær og/eller sekundærboligen
 • Innkjøp av møbler, hvitevarer eller annet inventar
 • Refinansiere annen dyr gjeld, som for eksempel smålån og kredittkort

Krav til deg som skal søke om et forbrukslån

Når du skal søke om et forbrukslån er det viktig at du oppfyller visse krav som banken stiller. Dette er krav som banken ønsker at du tilfredsstiller slik at de får et tydelig og klart bilde av hvem du er. I tillegg ønsker banken å få gjort en grundig undersøkelse av din økonomiske situasjon.

Først og fremst må du være over 18 år når du søker om lån. Dette gjelder for alle type lån i Norge. Videre må du enten være bosatt i Norge eller være norsk statsborger. Banken vil også kreve at du har en fast inntekt. Her varierer bankene noe i forhold til hva de ønsker som et minimum når det kommer til inntekt. Denne grenser pleier å ligge på mellom 100 000 kroner – 250 000 kroner.

Betalingsanmerkning er ikke nødvendigvis en hindring

Banken ønsker ikke at du har betalingsanmerkning når du skal søke om lån uten sikkerhet. Dersom dette er tilfelle for deg, vil de kreve at du stiller noen form for sikkerhet for lånet du ønsker. Det er med andre ord ikke slik at et betalingsanmerkning gir automatisk avslag på en lånesøknad. Du må derimot regne med å frembringe mer dokumentasjon for din økonomiske situasjon. Flere banker på markedet har spesialisert seg på å refinansiere gjeld og bistå i slike situasjoner.

Offentlige myndigheters retningslinjer

Banken er ikke de eneste som bestemmer hva som gjelder når det kommer til lånesøknaden. De må i tillegg forholde seg til lover og regler som er fastsatt av offentlige myndigheter. Der er det bestemt at ingen kan låne mer enn fem ganger sin egen inntekt. Videre er det slik at økonomien din skal kunne betjene lån du har. Bankene har sine renter som fastsettes av dem, men i tillegg bør du ha en økonomi som tåler en 5% renteøkning.

Når du søker

Har du funnet den banken du ønsker å låne penger av, kan du enkelt sende inn en elektronisk søknad. Det første banken vil foreta seg, er at de ber om et samtykke til å gjøre en kredittvurdering av deg. Med bakgrunn i denne gjør banken en helhetsvurdering av din økonomiske situasjon. Når søknaden din er ferdig behandlet vil banken sende deg et tilbud om lån. Dette er forutsatt at den innvilges.

Slik finner du det beste forbrukslånet

Nedenfor følger en liste på ting du burde vite om og ha klart for deg når du skal søke forbrukslån. Har du dette klart for deg vil du, med all sannsynlighet, finne frem til det beste forbrukslånet for deg.

#1. Finn ut hvor mye du faktisk har behov for

Ofte er det slik at en kan finne på å låne mer enn man faktisk har behov for. Dette er noe mange går i fellen og gjør. Det kan derfor være en god idé å tenke over hva det er du faktisk trenger penger til. Går det an å finansiere det på annet vis? Det kan være penger å spare i å ikke ta opp for mye lån på en gang. I tillegg er det viktig å presisere at med et forbrukslån så kan du maksimalt låne 600 000 kroner.

#2. Hvor lang tid har du tenkt til å bruke på å betale ned lånet?

Med et forbrukslån kan du maksimalt bruke fem år på å betale ned lånet. Et forbrukslån har i langt større grad enn andre lån, en relativt høy rente. Det betyr at desto lenger tid du bruker på å betale ned lånet, jo mer renter betaler du. Hvor mye du ønsker å betale ned og hvor raskt, vil kunne påvirke din økonomiske hverdag.

#3. Hva vil lånet koste deg, totalt sett?

Dersom du velger kort nedbetalingstid vil de månedlige avdragene være høye. Rentekostnadene vil derimot være lavere og lånet i seg selv vil være rimeligere. Dersom du heller velger å bruke lang tid på å betale ned, vil rentekostnadene bli høyere. Du vil derimot ikke ha like høye månedlige avdrag, men mer rom i økonomien din. Hva du velger vil innvirke på hva lånet totalt sett vil koste deg.

#4. Sammenlign lånetilbudene

Det kan virke vanskelig å skulle finne frem blant alle lånetilbudene som bankene tilbyr. Dette er forståelig nok ikke den enkleste jobben å gjøre. Det finnes likevel gode verktøy som hjelper deg med denne jobben. Ulike sammenligningstjenester gir deg raskt og enkelt en oversikt over de ulike tilbudene fra bankene. Der vil du kunne se en oversikt over renter, etableringsgebyr og hva lånet vil koste totalt sett.

#5. Bruk en lånemegler

En lånemegler fungerer ved at søknaden din sendes til flere banker samtidig. På denne måten er det ikke du som konkurrer om å bli kunde. Det er heller bankene som konkurrerer om å få deg som kunde. På denne måten kan du sikre deg det beste tilbudet med de beste betingelsene.

#6. Velg riktig bank

Tidligere ble det ansett som lurt å holde seg til den banken du har et etablert kundeforhold i. Dette er ikke nødvendigvis helt riktig i dagens samfunn. Det kan være like så bra å skulle se seg om etter en ny bank når du skal søke forbrukslån. Ofte kan det hende at din egen bank ikke har det beste tilbudet, men at dette finner du i en annen bank. Det er til syvende og sist du som velger og som bestemmer.

#7. Få med deg en medlånetaker

Dersom du får med deg en medlånetaker kan du få bedre betingelser for lånet ditt. Medlåntakers inntekt vil spille inn og øke din kredittverdighet. Dette kan slå positivt ut på lånesøknaden og det tilbudet banken vil gi deg.

#8. Forhandle med banken

Dersom du ikke er fornøyd med tilbudet fra banken kan du forsøke å forhandle med banken. Kanskje er det noen faktorer banken ikke har tenkt på eller sett på. Da er det din oppgave å opplyse banken om dette.

#9. Ta deg god tid

Det kan virke som om du har dårlig tid, når bankene tar kontakt eller når du sitter der med søknaden foran deg. Du har ikke dårlig tid. Bruk tiden godt og se over tilbudene før du bestemmer deg.

#10. Det er lov å ombestemme seg

Dersom du har fått et tilbud og slått til på dette, er det ingenting i veien for å angre. Dette har bankene full forståelse for. De ønsker ikke at du skal inngå en avtale du egentlig ikke ønsker.

SMS-lån i Norge

SMS-lån er ikke lovlig i Norge, men begrepet blir fortsatt benyttet i markedsføringen av smålån og andre mindre forbrukslån. Lånet ble forbudt i Norge i 2017 etter innstramninger i praksisen rundt utlån og endringer i loven om markedsføring. Du vil likevel komme i kontakt med begrepet når du søker om for eksempel et mikrolån.

Hva er et SMS-lån

Det originale SMS-lånet var et lån som ble tilbudt gjennom markedsføring på SMS. Mottaker av SMS-en fikk tilbud om å søke om lån på for eksempel 5 000 kroner. Det eneste du måtte gjøre var å sende inn en SMS med kodeord i retur. Bankene behandlet søknaden raskt uten å gjennomføre en kredittsjekk. Summen kunne deretter bli utbetalt på dagen.

Dette var mindre lån på inntil 10 000 kroner som lånte ut penger uten kriterier mot en skyhøy rente. Den høyeste renten tilbudt ved et SMS-lån var på hele 8 000 %. Disse lånene hadde kort nedbetalingstid, og skulle kunne nedbetales allerede ved neste lønning.

Se også: Slik finner du billig refinansiering.

Forbud mot SMS-lån

I Norge er ikke denne typen lån lovlig i sin originale form. Grunnen til dette er blant annet reguleringene og kravene rundt behandling av lånesøknader. Det gis for eksempel ikke tilgang til å søke om lån gjennom et kodeord på SMS. Du kan benytte mobilen til å søke om lån, men du må da søke gjennom nettleseren på denne.

En annen grunn til forbudet mot SMS-lånene er måten lånesøknaden ble behandlet på. I dag har ikke bankene tilgang til å behandle og innvilge søknader om lån uten å gjennomføre en kredittsjekk. Denne skal sørge for at personer i økonomisk uføre, enten med lav inntekt eller betalingsanmerkninger, ikke skal kunne ta opp lån. Kredittvurderingen benyttes også når bankene skal sette renten på lånetilbudet.

Den tredje grunnen til at dette ikke lenger er tillatt i Norge er endringer i lovverket om markedsføring av lån og finansiering. Det er ikke lov å reklamere for lån eller lånefinansiering på SMS, e-post eller andre medier. Det finnes derimot et unntak for reklame og markedsføring av refinansiering av lån med sikkerhet.

Alternativer til SMS-lån

Har du behov for et mindre lån for en kort periode, finnes det andre alternativer du kan søke om. Dette er alle lån uten sikkerhet som kan benyttes slik du måtte ønske. Du kan for eksempel søke om forbrukslån, smålån eller mikrolån om du har behov for et mindre lån og kort nedbetalingstid. Et annet alternativ er å søke om kredittkort.

Kredittkort

 • Kredittramme mellom 1 000 kroner og 150 000 kroner
 • Gjennomsnittsrente på 20 %
 • Kan benyttes som betalingsmiddel på nett og i butikk
 • Maksimal nedbetalingstid på fem år
 • Tilgang til bonuser og andre rabatter

Forbrukslån

 • Lån inntil 600 000 kroner
 • Ingen krav til sikkerhet eller bruksområde
 • Nedbetalingsperiode på maksimalt fem år
 • Gjennomsnittsrente på 15 %

Les mer om forbrukslån på vår forside her.

Mikrolån

 • Lån mellom 1 000 kroner og 20 000 kroner
 • Effektiv rente mellom 200 % og 300 %
 • Tilsvarer det originale SMS-lånet
 • Maksimalt 12 måneders nedbetalingstid
 • Ingen krav til sikkerhet eller bruk

Smålån

 • Lån inntil 70 000 kroner
 • Effektiv rente fra 20 %
 • Nedbetalingstid fastsettes av lånebeløpet
 • Maksimal nedbetalingstid på fem år
 • Ingen krav til sikkerhet
 • Brukes etter eget ønske

Oppsummering om SMS-lån i Norge

SMS-lån er forbudt i Norge og har vært det i flere år. Målet med forbudet var å redusere antall misligholdte lån og mulighetene til å ta opp lån med skyhøy rente.

I stedet for lån på SMS, kan norske forbrukere søke om usikrede lån til forbruk gjennom digitale løsninger i nettbanken. Du kan også søke lån ved å benytte deg av en lånemegler. Vilkårene til disse lånene er i flere tilfeller bedre og sikrere enn ved de originale SMS-lånene.