Finansagenter for forbrukslån – dette bør du se etter

Det er flere fordeler ved å bruke en finansagent når du skal finne rett forbrukslån. Forskjellen mellom selskapene kan imidlertid være store. Her er tre viktige faktorer du bør se etter når du skal velge agent.

Antallet tilbud de innhenter

Antallet tilbud på forbrukslån en finansagent henter inn er den mest avgjørende faktoren. Å bruke en agent som for eksempel samarbeider med to-tre banker er meningsløst. I slike tilfeller kan du like gjerne sende inn søknadene til de to-tre bankene selv.

Gode agentselskap innhenter tilbud fra minst 10 banker. De beste på dette området samarbeider med opp til 17 finansieringsselskap i følge forbrukslånformidleren forbrukslån.no/låne-penger. Med 17 mulige tilbud kan dekningen klassifiseres som å være meget god. Antallet spesialbanker som fokuserer på forbrukerfinansiering er nemlig kun omtrent 35.

Hvilke banker agenten representerer

Vår vurdering er at bankene agenten representerer bør til sammen gi et bredt spekter av aktuelle lånetilbud. Lånestørrelsene hos de fleste bankene bør være fra omtrent 20 000 til 500 000. Det bør være banker med tilbud om avdragsfrie måneder, muligheter for medlåntaker, og tilbud om låneforsikring.

I tillegg bør det være banker med i samarbeidet som tilbyr såkalte brukskreditter. Dette er fleksible lån der du kun betaler renter for den delen av lånerammen du faktisk bruker eller disponerer.

Hegnar.no: Tar grep om forbrukslån.

Hvilken service yter agenten

Det tredje viktige punktet er om finansagenten har et veldrevet kundesenter. Noen agentselskap er strengt tatt kun internettselskap som videresender søknader, og således kun et mellomledd. En god finansagent har egne erfarne kundebehandlere. I tillegg til å innhente tilbud raskt og effektivt, bør de kunne svare på spørsmål som søkeren eventuelt lurer på.

De beste agent selskapene har kundesentre som kan nås enkelt, og med nok ansatte til at du ikke kaster bort tid på å bruke tjenestene deres.

Kort om selskapenes inntekter

Mange lurer på hvordan finansagenter tjener på tjenestene sine. I henhold til norsk lovgivning har de ikke anledning til å kreve betaling fra deg for den hjelpen du får. Dette gjelder alt, fra innhenting av tilbud på forbrukslån, til eventuell rådgivning underveis. Agentene får i stedet betalt fra hver enkelt bank de samarbeider med.

Provisjon fra bankene betyr ikke at de pusher spesifikke banker mer enn andre, alt ettersom hvem som betaler de best. Det ville du som søker oppdaget umiddelbart. Du mottar nemlig alle lånetilbud, og ser enkelt selv hvilket tilbud som er best.

Hva du bør kunne forvente

Når det kommer til bruk av finansagenter er det noen nøkkeltall du bør kunne forvente som kunde. Merk deg at det ikke er noe godt poeng å bruke samtlige på samme tid. Det er et visst overlapp mellom bankene de samarbeider med, og det kan bli surr og rot om samme bank mottar flere søknader fra samme person.

Den beste løsningen er å velge en finansagent, og så eventuelt søke direkte til aktuelle banker som agenten ikke representerer.

Kort forklart så bør du kunne forvente følgende når du bruker en lånemegler:

1. At de samarbeider med minst 15 forskjellige långivere.
2. Du kan motta tilbud om både refinansieringslån og lån uten sikkerhet
3. De gir deg personlig oppfølging av søknaden, men rask tilbakemelding.
4. Lånemegleren samarbeider direkte med bankene, uten å opptre som et tredjepartselskap. Ønsker du å sammenligne både banker og lånemeglere kan du besøke forbrukslån.no.
5. Bruk kun lånemeglere som har konsesjon fra Finanstilsynet. Megleren bør opplyse om dette på sin egen forside.